Cultural Rights Manual (ARM)

«Մշակութային իրավունքների ձեռնարկը» հրատարակվել է 2022 թվականին։ Բոլոր հղումները ստույգ են ձեռնարկն ամփոփելու ժամանակահատվածի դրությամբ (մայիս 2022)։

Այս հրատարակությունը ֆինանսավորվել է Դանիայի արտաքին գործերի նախարարության «Նոր ժողովրդավարության հիմնադրամ» ծրագրի կողմից։

Մշակութային իրավունքներ

Մշակութային իրավունքներ ձեռնարկը Հայաստանում հրապարակվել է 2022 թվականին Մշակութային եւ սոցիիալական նարատիվների լաբորատորիա հկ-ի կողմից: Լաբորատորիայի գործունեության հետ ծանոթանալու համար կարող եք այցելել csnlab.net վեբկայքը եւ/կամ հետեւել մեր սոցցանցերի էջերին: Այս ձեռնարկի անգլերեն սկզնախբյուրը կարող եք ներբեռնել Նոր ժողովրդավարության հիմնադրամի (New Democracy Fund) էջից https://www.newdemocracyfund.org/2022/07/04/cultural-rights-manual/