Մշակութային իրավունքներ

«Մշակութային իրավունքների ձեռնարկը» հրատարակվել է 2022 թվականին։ Բոլոր հղումները ստույգ են ձեռնարկն ամփոփելու ժամանակահատվածի դրությամբ (մայիս 2022)։

Այս հրատարակությունը ֆինանսավորվել է Դանիայի արտաքին գործերի նախարարության «Նոր ժողովրդավարության հիմնադրամ» ծրագրի կողմից։

 

Հայերեն տարբերակի թարգմանություն՝ Մարիամ Եղիազարյան 

Սրբագրում եւ խմբագրում՝ Սոնա Քալանթարյան, Մարիամ Հարությունյան 

Ձեւավորում՝ Կլիմ Գրեչկա
Շապիկ` Հարություն Թումաղյան