Ինթերնշիփ

Նաթան Բրենդ

Նաթան Բրենդ

Նաթան Բրենդը բ.գ.թ. է Լիդսի համալսարանի «Լեզուների, մշակույթի եւ հասարակությունների դպրոց»-ում։ Ռուսաստանում աջերի վերելքի մասին նրա դոկտորական հետազոտությունը ծավալվում է վերջիններիս մոբիլիզացիայի վիզուալ դրսեւորումների շուրջ։ Նաթանի ակադեմիական հետաքրքրությունների սպեկտորը ներառում է նշանագիտությունը եւ ժամանակակից ռուսական կինոն։ «Մշակութային եւ սոցիալական նարատիվների լաբորատորիա»-ում ինթերնշիփի շրջանակներում Նաթանը հետազոտել է ազգային ինքնության ձեւավորման եւ պոստկոլոնիալիզմի թեման, ուսումնասիրել, թե ինչպե՞ս է հայկական ազգային ինքնությունը ներկայացվում Երեւանի թանգարանների ցուցադրություններում։

Յանա Բոնդար

Յանա Բոնդար

Յանա Բոնդարը լուսանկարիչ է Բելառուսից։ Հետաքրքրված է արխիվային լուսանկարճությամբ, հիշողության ուսումնասիրություններով եւ բնապահպանական թեմաներով։ Յանայի համար կարեւոր է արվեստի եւ մշակույթի միջոցոցով մարդկանց կյանքւոմ բռնության դրսեւորումներին մարդու իրավունքների պաշտպանությանն անդրադառնալը։ Լուսանկարիչը մասնակցել է բազմաթիվ ցուցադրությունների եւ արվեստանոցների Բելառուսում, Ռուսաստանում, Նիդեռլանդներում եւ այլուր։ 

Վարվարա Սուդնիկ

Վարվարա Սուդնիկ

Վարվարա Սուդնիկը արվեստագետ է Բելառուսից, ով 2022 թվականին մասնակցել է CSN Lab-ի արվեստի ամառային ռեզիդենսին։ Նա հետաքրքրված է սոցիալական անարդարությանը, վախին, խտրականությանը, գենդերային անհավասարությանը, առօրեական պրակտիկաներին առնչվող թեմաներով։ Վարվարան հիմնականում ստեղծագործում է վիդեոարտի, տեքստի, ինստալյացիայի, վիզուալ եւ ձեռագործ արվեստների ձեւաչափերով։Նրա աշխատանքները ցուցադրվել են Բելառուսում, Ռուսաստանում, Գերմանիայում եւ այլ երկրներում։ 

Թարին Բելլ

Թարին Բելլ

Թարին Բելը «Մշակութային եւ սոցիալական նարատիվների լաբորատորիա»-ին միացել է 2021 թվականին՝ ներկայացնելով «Արվեստի եւ հումանիտար գիտությունների Սպիտակ Վարդ քոլեջ»-ը (WRoCAH)։ Իբրեւ ինթերն նա ներգրավվել է «Բալաթ. ապրել միասին» նախագծում եւ ուսւոմնասիրել Թուրքիայի բազմամշակույթ թաղամասի հիշողությունը։ Թարինի հավաքագրած նշանակալի արխիվային նյութերը, որոնց թվում են բազմաթիվ անեկդոտներ եւ պատմություններ, հետագայում ներառվել են «Մշակութային եւ սոցիանալան նարատիվների լաբորատորիա»-ի կողմից ստեղծված «Բալաթ. ապրել միասին» գրքում։

Ֆրեդի Քումբս

Ֆրեդի Քումբս

Ֆրեդի Քումբսը 2021 թվականին «Մշակութային եւ սոցիալական նարատիվների լաբորատորիա»-ին «Արվեստի եւ հումանիտար գիտությունների Սպիտակ Վարդ քոլեջ»-ից միացած ինթերներից մեկն է։ Իբրեւ հետազոտող նա ուսումնասիրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկայացվածությունը ֆրանսախոս եւ անգլախոս երկրներում։ Ծավալուն բլոգային գրառումների միջոցով Ֆրեդին անդրադարձել է հակամարտության քարտեզին, իրականացրել կոնտեքստուալ ուսումնասիրություն՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանի կայսերական ժառանգությունը եւ աշխարհաքաղաքական հանգամանքները, ինչպես նաեւ կրթական նյութերը այն մարդկանց համար, որոնք պատկերացում չունեն իրավիճակի շուրջ։ Իր աշխատության համար Ֆրեդին կիրառել է տարբեր ժամանակացույցեր, լրատվամիջոցների քաղվածքներ, ինչպես նաեւ իրականացրել համեմատական վերլուծություն հետխորհրդային եւ միջազգային այլ հակամարտությունների հետ։