«Կիտաբնա»-ն Հայաստանում

Համաստեղծելով մանկական պատմություններ Հայաստանում հաստատված Լեռնային Ղարաբաղի փախստականների հետ

ZINEադադար

Բարձրացնելով կանանց մասնակցությունն ու ներկայությունը հակամարտությունների, պատերազմների եւ խաղաղության համտեքստում

Բարդ անցյալի դպրոց

(ապա)գաղութացման շուրջ հանրային դիսկուրսը

Շուշի. մտաքարտեզներ

Շուշի. մտաքարտեզներ: Խմբային մենագրություն, խմբ.՝ Կարապետյան Է․, Ամիրյան Տ., CSN Lab, Երևան, 2021, 242 էջ։

ZINEադադար

Կանայք հայտարարում են զինադադար: