Հայաստանում մշակութային դաշտի գենդերային վերլուծությունը

Հայաստանում մշակությաին դաշտի գենդերային վերլուծություն

Հայաստանում մշակությաին դաշտի գենդերային վերլուծություն. - խմբ` Ս. Քալանթարյան, Տ Ամիրյան. CSN Lab 2022